Dames Heren Loopgroep

Dames & Heren Loopgroep

Opzet van de dames-herenloopgroep is om de deelnemers naar een beweegniveau te brengen van respectievelijk 30, 60 en 90 minuten loopplezier onder deskundige begeleiding.

Uitgangspunt is dat men onder prettige omstandigheden elke keer de training met een fijn gevoel afrondt.

Daar waar mogelijk zal per deelnemer geadviseerd worden te lopen met een verantwoorde hartslag.

Verder kan de deelnemer ervoor kiezen aan de hand van een test zich verder te ontwikkelen door te lopen met een op de persoon afgesteld loopschema.

(de zogenaamde V.I.A.D. test = Vaststelling Individuele Anaerobe Drempel)

Meld je aan voor de Dames & Heren Loopgroep